top of page
iphone-desk-laptop-notebook.jpg

De tips die gekoppeld zijn aan alle uitdagingen kunt u hieronder in een overzicht vinden. 

Tips om ruis te voorkomen / verminderen

 • Creëer letterlijk een ruimte waar alle informatie t.a.v. in-, door- en uitstroom beschikbaar is (bv. via dashboards). Begin iedere ochtend met een dagstart van afgevaardigden van alle afdelingen van het ziekenhuis waarin alle issues kunnen worden benoemd en direct besluiten worden genomen.

 • Doe dit ook bij de overgang van de dag naar de avond. Daar kunnen leerpunten van de dag worden benoemd voor avond en nacht (volgende dag). Maar ook wat is goed gegaan en vier dit.

 • Zorg voor visueel middelen, whiteboard, beamer, magneet kleuren etc.

 

Tips voor beeldbellen

 • Geef specialist goed werkende apparatuur en vooral ook een goede handleiding.

 • Laat een ICT-deskundige enkele online consulten meedraaien.

 • Laat in eerste instantie patiënten beeldbellen die gevoel hebben met techniek.

 • Start niet met alle specialismen te gelijk maar start in cohorten van 2-4 specialisten zodat met ook adequate ondersteuning kan geven.

 

 

 Tips bij mentale weerbaarheid

 • Doe een goede triage bij opname, zodat zorgverleners weten dat ze met zinvolle zorg bezig zijn.

 • Ben helder in communicatie over richtlijnen en protocollen t.a.v. beschermende maatregelen

 • Betrek de werkvloer bij instellen van nieuwe regels en richtlijnen.

 • Maak heldere afspraken over de communicatiestructuur.

Tips bij capaciteit op- en afschalen:

• Dagelijks capaciteitsoverleg (dagstart) met afgevaardigden van alle afdelingen (zie ook tips bij het onderdeel “Gebrek aan en versnippering van logistieke kennis”)

• Stel een crisiscoördinator/ patiëntflow coördinator aan ter ondersteuning van de in-, door- en uitstroom door de gehele ziekenhuisketen.

Tips bij Slim inplannen van poli’s

Twee belangrijke oorzaken voor het probleem van fysieke wachtruimte zijn dat het overgrote deel van de spreekuren fysiek is én dat we spreekuren via andere kanalen (telefonisch/online) als blokken inplannen. Een aarts heeft bijvoorbeeld voor COVID een blok van 2 uur met telefonische afspraken. We beseften ons dat we door slim te spelen met het kanaal waarmee we contact hebben met de patiënt we ook de druk op de wachtruimte kunnen verlichten. Dit leidde bijvoorbeeld bij de poli dermatologie tot een spreekuurrooster waarbij we afwisselend fysiek consult, telefonisch consult, en video consult inplanden om zo min mogelijk patiënten naar het ziekenhuis te laten komen én om de instroom van patiënten te spreiden. Hiernaast hebben we ook de spreekuren zoveel mogelijk laten ‘verspringen’. Dus wanneer dokter A fysiek consult had, dan had dokter B een telefonisch consult, etcetera.

 

tips bij Clusteren van behandelingen 

Een aantal onderzoeken, bijvoorbeeld het maken van een uitstrijkje of een cystoscopie, zijn voorspelbaar in duur. Bij de opstart van reguliere zorg zijn we meer in ‘straatjes’ gaan werken. Dat wil zeggen tijdsblokken waarin we alleen maar één specifiek onderzoek uitvoeren. Door de voorspelbaarheid in tijdsduur creëren we geen opstoppingen in de wachtkamer of andere plaatsen. Deze patiënten werden later gebeld om de uitslag door te nemen.

bottom of page