top of page
pexels-startup-stock-photos-212286.jpg

Gebrek aan en versnippering van logistieke kennis

Het slim organiseren van de in-, door- en uitstroom van patiënten is voor een belangrijk deel een logistiek vraagstuk. In de huidige situatie is de beschikbare expertise op het gebied van patiëntenlogistiek vaak belegd bij een beperkt aantal functionarissen in het ziekenhuizen. Dit gebrek aan en versnippering van kennis in combinatie met een hoge werkdruk zorgt ervoor dat:

  1. Het (her)plannen en roosteren niet altijd even adequaat gebeurt.

  2. Zorgprofessionals / planners worden geconfronteerd met vraagstukken waar ze weinig kennis van hebben.

  3. Er snel ruis ontstaat in de communicatie tussen de experts op het gebied van patiëntenlogistiek en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de zorginhoud.

Bij zorg logistiek staat de logistiek van de patiënt en groepen patiënten centraal. Veelal zijn ziekenhuizen en afdelingen binnen ziekenhuizen wel bezig verbeteren van logistiek voor de patiënt maar dan op hun eigen afdelingen (= bron efficiency) maar doen dit niet voor de hele zorgketen in het ziekenhuis of zelf zorgketen buiten het ziekenhuis (= flow efficiency voor de patient). 

Er zijn inmiddels voorbeelden van ziekenhuizen die dit meer en meer doen. Bijvoorbeeld Corona patiënten die eerder naar huis kunnen met behulp van controle via e-health (zuurstofgehalte in het bloed) en eventueel behandelmiddelen (zuurstof) bij he hand hebben thuis. Of als het echt niet goed gaat het ziekenhuis zelf het initiatief kan nemen om de patient terug te laten komen. 

Een goed hulpmiddel is dat men bv wekelijks in Multidisciplinair overleg structuur heeft om om de  casussen van die week met elkaar te bespreken. Watging er goed en wat kan worden verbeterd. Dit overleg schept ook vertrouwen als zorgprofessionals de volgende stap in de keten. Hiermee is er ook aandacht voor de intrinsieke voorzichtigheid: “kan deze patiënt wel nog naar de volgende stap in de keten?”  

afbeelding van stan kennis.png

Tip 1:

Het ziekenhuis heeft met behulp van de wet van Little berekend of de bottleneck capaciteit, intensive care afdeling, niet overbelast wordt door teveel patiënten op te nemen op de reguliere afdeling. Deze logistieke kennis helpt zorgprofessionals vertrouwen te houden dat ze niet voor onverwachte toeloop komen te staan. Zie het figuur hiernaast (dit gaat over 1e golf).

Tip 2:

Ze hebben in de eerste golf een tussenmagazijn gemaakt met alleen maar COVID materiaal voor IC en OK. Door deze bemannen met inhoudsdeskundige op gebied van inkoop en logistiek. Kan men de voorraad veel meer up to date houden. Dat was in de begin van de Corana een behoorlijk kostenposten door ongeorbganiseerde inkoop en distributie in het ziekenhuis zelf. Dit blijven men continueren in de tweede golf.

Tips om ruis te voorkomen / verminderen

  • Creëer letterlijk een ruimte waar alle informatie t.a.v. in-, door- en uitstroom beschikbaar is (bv. via dashboards). Begin iedere ochtend met een dagstart van afgevaardigden van alle afdelingen van het ziekenhuis waarin alle issues kunnen worden benoemd en direct besluiten worden genomen.

  • Doe dit ook bij de overgang van de dag naar de avond. Daar kunnen leerpunten van de dag worden benoemd voor avond en nacht (volgende dag). Maar ook wat is goed gegaan en vier dit.

  • Zorg voor visueel middelen, whiteboard, beamer, magneet kleuren etc.

bottom of page