top of page
pexels-photo-3985163.jpeg

Procesgericht werken

Om de in-, door- en uitstroom van patiënten zo optimaal mogelijk te laten verlopen is afstemming tussen de verschillende schakels in de zorgketen van cruciaal belang. In praktijk blijkt bv. de afstemming met de huisartsen (=instroomkant) en verpleeg- en thuiszorg (=uitstroomkant) niet altijd op orde te zijn.

Best practice 1: instroom

Triaige team ontlast de longarts en bespreekt met de huisarts de zin en consequenties van insturen en opname van een corona patiënt naar de SEH van het ziekenhuis. 

Huisartsen nemen voordat ze een corona patiënt insturen naar SEH vaak contact op de longarts. Om overbelasting van longartsen te voorkomen, door de groot aantal consultaanvragen van huisartsen, is er ondersteuning van een medisch triage team. Doel van het triage team is: (1) ontlasten van de longartsen en (2) de huisarts inlichten over de consequenties van een opname (bv geen of weinig bezoek, eenzaamheid, beschermende maatregelen waardoor personen onherkenbaar zijn, eventueel overplaatsing ver weg, zodat de huisarts dit met de patiënt en familie kan bespreken). Dit voorkomt valse verwachtingen en onnodige opnames. Het triage team bestaat uit specialisten (anderen dan longartsen) die zijn opgeleid op dit gebied. Ze werken op basis van een script dat ze samen met de huisarts doornemen.

 

Best practice 2: doorstroming regulier afdeling naar de IC

In gezamenlijkheid beslissen of opname op een IC zinvol is.

Bij verslechtering van de gezondheidssituatie tijdens de opname op een reguliere afdeling wordt samen met de patiënt, familie en longarts besproken en besloten of overplaatsing naar IC zinvol is. Eventuele consequenties worden tijdens dit gesprek open en eerlijk besproken (bv. langdurige beademing onder zeer zware omstandigheden, niet of nauwelijks bezoek, mogelijk overplaatsing naar een ziekenhuis ver weg of zelfs buitenland). Ervaring leert dat op basis van dit gesprek een deel patiënten ervoor kiest om niet overgeplaatst te worden naar de IC.  

 

Best practice 3: Uitstroom naar andere zorgvormen

Transferverpleegkundige op de SEH bespreekt direct met de acute opgenomen patiënt (en mantelzorger of familie) de thuissituatie om de kans op nazorg kan inschatten. Op de SEH werkt zowel overdag als in de avond een transferverpleegkundige.

Omdat de mantelzorger of familie ook aanwezig is kan de transferverpleegkundige een goede anamnese afnemen en een inschatting maken of en welke nazorg nodig is. Het blijkt dat veel van de patiënten die samen met hun mantelzorger of familie op de SEH aankomen bereid zijn om over alternatieven voor opname te bespreken. Door direct met een transverpleegkundige in gesprek te gaan kan een opname soms worden voorkomen. Mocht opname toch noodzakelijk zijn dan kan de ligduur worden verkort omdat vanaf dag 1 duidelijk welke nazorg noodzakelijk is.

Best Practice 4: Inzet van buzzers Proces gericht werken

Bij een aantal poliklinieken was het aantal beschikbare plaatsen zo klein dat we zijn gaan werken met buzzers. Dit zijn de buzzers zoals je die kent vanuit restaurants. Je krijgt een buzzer mee, en als je eten klaar is gaat de buzzer af en kun je je eten ophalen. Zo ook bij de poli. Als je je meldt en er is geen ruimte in de wachtkamer

krijg je een buzzer mee en vragen we de patiënt om plaats te nemen in de centrale hal. Wanneer er weer ruimte ontstaat in de wachtruimte ‘buzzen’ we de patiënten naar binnen. Aandachtspunt is wel dat je versterkers moet plaatsen om het oproepsignaal goed bij de buzzer te krijgen. De buzzers zijn in goede afstemming met het Medisch Instrumentarium Beleid geplaatst. Buzzers zijn verkrijgbaar als kant-en-klare pakketten.

Tip 1: Slim inplannen van poli’s

Twee belangrijke oorzaken voor het probleem van fysieke wachtruimte zijn dat het overgrote deel van de spreekuren fysiek is én dat we spreekuren via andere kanalen (telefonisch/online) als blokken inplannen. Een aarts heeft bijvoorbeeld voor COVID een blok van 2 uur met telefonische afspraken. We beseften ons dat we door slim te spelen met het kanaal waarmee we contact hebben met de patiënt we ook de druk op de wachtruimte kunnen verlichten. Dit leidde bijvoorbeeld bij de poli dermatologie tot een spreekuurrooster waarbij we afwisselend fysiek consult, telefonisch consult, en video consult inplanden om zo min mogelijk patiënten naar het ziekenhuis te laten komen én om de instroom van patiënten te spreiden. Hiernaast hebben we ook de spreekuren zoveel mogelijk laten ‘verspringen’. Dus wanneer dokter A fysiek consult had, dan had dokter B een telefonisch consult, et cetera.

 

 

tip 2: Clusteren van behandelingen 

Een aantal onderzoeken, bijvoorbeeld het maken van een uitstrijkje of een cystoscopie, zijn voorspelbaar in duur. Bij de opstart van reguliere zorg zijn we meer in ‘straatjes’ gaan werken. Dat wil zeggen tijdsblokken waarin we alleen maar één specifiek onderzoek uitvoeren. Door de voorspelbaarheid in tijdsduur creëren we geen opstoppingen in de wachtkamer of andere plaatsen. Deze patiënten werden later gebeld om de uitslag door te nemen.

Tip 3: Instroom

- Bloedafname was eerst voornamelijk op inloop. Nu alleen (90%) mogelijk gepland op afspraak. Dit tot grote tevreden uit van patiënten en betrokken afdelingen. 

- bij binnenkomst heeft men 7 triagezuilen Covid geplaatst dit op basis van capaciteitsberekening. Ipv 5 personen die de triage eerst persoonlijk deden zijn het nu 2 personen die ondersteunen bij de  triagezuilen.  

bottom of page