top of page
man zielig.jpg

Productiviteit van de zorg

(mentale weerbaarheid, ziekteverzuim)

Door de hoge werkdruk en het toenemend aantal COVID-19 besmettingen onder medewerkers staat de productiviteit onder druk. Tijdens de eerste golf is de mentale weerbaarheid van zorgmedewerkers overschat. Het gevolg hiervan is dat een groot deel van de zorgmedewerkers last heeft van psychische klachten. Het gaat voornamelijk om vermoeidheidsklachten, stressklachten en gevoelens van onzekerheid.

 Tip bij mentale weerbaarheid

  • Doe een goede triage bij opname, zodat zorgverleners weten dat ze met zinvolle zorg bezig zijn.

  • Ben helder in communicatie over richtlijnen en protocollen t.a.v. beschermende maatregelen

  • Betrek de werkvloer bij instellen van nieuwe regels en richtlijnen.

  • Maak heldere afspraken over de communicatiestructuur.

Best practice 1: flexibeler inzetten van verpleegkundigen

Door verpleegkundigen over meerdere afdelingen heen in te zetten wordt de werklast meer evenredig gespreid. De inzet wordt, door de klinische afdelingshoofden, elke ochtend opnieuw bepaald tijdens het beddenoverleg

Best practice 2: een ondersteunend verpleegkundig team

Een dedicated verpleegkundig team is samengesteld ter ondersteuning van de COVID-19 afdeling op basis van vrijwilligheid en in samenspraak met de betrokken teamleiders van de klinische afdelingen.​

best practice 3: proactieve en additionele mentale ondersteuning

Proactieve psychologische en mentale ondersteuning (dus niet alleen op basis van vraag van de medewerker). Bijvoorbeeld door een psycholoog tijdens pauzes en meetings op de COVID-19 afdeling in te zetten.

 

Twee leidinggevenden zijn verantwoordelijk de COVID-19 afdeling zodat ook bij de aansturing er meer aandacht kan worden geschonken aan zorginhoudelijke en de persoonlijke omstandigheden van zorgmedewerkers.

bottom of page