top of page
mufid-majnun-5-tvJLONDyU-unsplash.jpg

Versnippering van reservecapaciteit

Ziekenhuizen reserveren bedden om COVID-19 patiënten (uit de regio) op te kunnen vangen. Het op ziekenhuisniveau “achter de hand houden” van bedden belemmerd een adequate landelijke spreiding van patiënten en daarmee de optimale benutting van de totaal beschikbare IC-capaciteit in de Nederlandse Ziekenhuizen.

bottom of page