top of page
pexels-fauxels-3184296.jpg

De best practices die gekoppeld zijn aan alle uitdagingen kunt u hieronder in een overzicht vinden. 

Instroom

Triaige team ontlast de longarts en bespreekt met de huisarts de zin en consequenties van insturen en opname van een corona patiënt naar de SEH van het ziekenhuis. 

Huisartsen nemen voordat ze een corona patiënt insturen naar SEH vaak contact op de longarts. Om overbelasting van longartsen te voorkomen, door de groot aantal consultaanvragen van huisartsen, is er ondersteuning van een medisch triage team. Doel van het triage team is: (1) ontlasten van de longartsen en (2) de huisarts inlichten over de consequenties van een opname (bv geen of weinig bezoek, eenzaamheid, beschermende maatregelen waardoor personen onherkenbaar zijn, eventueel overplaatsing ver weg, zodat de huisarts dit met de patiënt en familie kan bespreken). Dit voorkomt valse verwachtingen en onnodige opnames. Het triage team bestaat uit specialisten (anderen dan longartsen) die zijn opgeleid op dit gebied. Ze werken op basis van een script dat ze samen met de huisarts doornemen.

 

Doorstroming regulier afdeling naar de IC

In gezamenlijkheid beslissen of opname op een IC zinvol is.

Bij verslechtering van de gezondheidssituatie tijdens de opname op een reguliere afdeling wordt samen met de patiënt, familie en longarts besproken en besloten of overplaatsing naar IC zinvol is. Eventuele consequenties worden tijdens dit gesprek open en eerlijk besproken (bv. langdurige beademing onder zeer zware omstandigheden, niet of nauwelijks bezoek, mogelijk overplaatsing naar een ziekenhuis ver weg of zelfs buitenland). Ervaring leert dat op basis van dit gesprek een deel patiënten ervoor kiest om niet overgeplaatst te worden naar de IC.  

flexibeler inzetten van verpleegkundigen

Door verpleegkundigen over meerdere afdelingen heen in te zetten wordt de werklast meer evenredig gespreid. De inzet wordt, door de klinische afdelingshoofden, elke ochtend opnieuw bepaald tijdens het beddenoverleg

 

een ondersteunend verpleegkundig team

Een dedicated verpleegkundig team is samengesteld ter ondersteuning van de COVID-19 afdeling op basis van vrijwilligheid en in samenspraak met de betrokken teamleiders van de klinische afdelingen.​

 

proactieve en additionele mentale ondersteuning

Proactieve psychologische en mentale ondersteuning (dus niet alleen op basis van vraag van de medewerker). Bijvoorbeeld door een psycholoog tijdens pauzes en meetings op de COVID-19 afdeling in te zetten.

 

Twee leidinggevenden zijn verantwoordelijk de COVID-19 afdeling zodat ook bij de aansturing er meer aandacht kan worden geschonken aan zorginhoudelijke en de persoonlijke omstandigheden van zorgmedewerkers.

 

 

Uitstroom naar andere zorgvormen

Transferverpleegkundige op de SEH bespreekt direct met de acute opgenomen patiënt (en mantelzorger of familie) de thuissituatie om de kans op nazorg kan inschatten. Op de SEH werkt zowel overdag als in de avond een transferverpleegkundige.

Omdat de mantelzorger of familie ook aanwezig is kan de transferverpleegkundige een goede anamnese afnemen en een inschatting maken of en welke nazorg nodig is. Het blijkt dat veel van de patiënten die samen met hun mantelzorger of familie op de SEH aankomen bereid zijn om over alternatieven voor opname te bespreken. Door direct met een transverpleegkundige in gesprek te gaan kan een opname soms worden voorkomen. Mocht opname toch noodzakelijk zijn dan kan de ligduur worden verkort omdat vanaf dag 1 duidelijk welke nazorg noodzakelijk is.

Flexibeler omgaan met capaciteit bij op- en afschalen.

In ziekenhuis X is afgestapt van het “tweetafelstysteem” wat betreft de op- en afschaling van operatietafels. Met andere woorden, het op- en afschalen kan nu ook met 1 operatietafel. Dit was eerst onbespreekbaar voor de anesthesie, maar omdat kon worden aangetoond dat het grote voordelen heeft voor de in-, door- en uitstroom van patiënten is men akkoord gegaan.

flexibeler inzetten van verpleegkundigen

Door verpleegkundigen over meerdere afdelingen heen in te zetten wordt de werklast meer evenredig gespreid. De inzet wordt, door de klinische afdelingshoofden, elke ochtend opnieuw bepaald tijdens het beddenoverleg

zorg op afstand

Op een Pijnpolikliniek in ziekenhuis X wordt de benodigde poliklinische zorg nu voor 75% op afstand gegeven, iets wat in het verleden ondenkbaar was.

“In ziekenhuis X wordt de peroperatieve screening van patiënten in meer dan 60% van de gevallen op afstand gedaan”

Inzet van buzzers Proces gericht werken

Bij een aantal poliklinieken was het aantal beschikbare plaatsen zo klein dat we zijn gaan werken met buzzers. Dit zijn de buzzers zoals je die kent vanuit restaurants. Je krijgt een buzzer mee, en als je eten klaar is gaat de buzzer af en kun je je eten ophalen. Zo ook bij de poli. Als je je meldt en er is geen ruimte in de wachtkamer

krijg je een buzzer mee en vragen we de patiënt om plaats te nemen in de centrale hal. Wanneer er weer ruimte ontstaat in de wachtruimte ‘buzzen’ we de patiënten naar binnen. Aandachtspunt is wel dat je versterkers moet plaatsen om het oproepsignaal goed bij de buzzer te krijgen. De buzzers zijn in goede afstemming met het Medisch Instrumentarium Beleid geplaatst. Buzzers zijn verkrijgbaar als kant-en-klare pakketten.

 

bottom of page